Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Плач пред обетования приятел

 

Марин Бодаков

 

 

Защо размразих кариерата си? -
никаква дълбочина, никаква мистерия
...Временнитe решения се превръщат в статуи,
амбицията ги оспорва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2004 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]