Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Препаските на речта

 

Марин Бодаков

 

 

На Боян Манчев

 

Нито тайни,
нито дотам изложени на показ
Твърде стегнати, разхлабени
Добре организиращи отчаянието,
свенливи, неутрални…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2004 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]