Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Третата гърда

 

Марин Бодаков

 

 

къде сте, дръзки непрактични разговори?
свенливи споделености, къде сте?
световните неща се случват вкупом,
гъмжат, жужат, зачекват, покосяват,
а вас ви няма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2004 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]