Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Зорница,
посещение на учтивост

 

Марин Бодаков

 

 

В мъгливите корони,
в коренищата на светлината
гърлени гори

 

Тя чете
моите външни работи вътрешни,
органи без названия,
без смърт

 

Неволна правописна грешка я разчувства
Подпалва шумата в ума,
чете

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2004 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]