Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб - 20 години! | страницата на автора | нова българска поезия

 

Апотеоз на меланхолията

 

Цочо Бояджиев

 

 

ще стане рано ще потегне
полегналата настрани ограда
ще окоси тревата в двора ще полее
лехата със цветята ще избърше
праха върху перваза и ще седне
на дървената пейка пред вратата
заслушан в гърления глас на утрото

 

защото даже адът да гори със тъмните си пламъци
словата трябва да останат тихи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Прозорец на север“, Цочо Бояджиев, Изд. ателие Аб, С., 2002 г.

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]