Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб - 20 години! | страницата на автора | нова българска поезия

 

Годишнина

 

Цочо Бояджиев

 

 

аз имам стона на самотната китара във Севиля
аз имам ласката на сухата трева на хълма
аз имам светлата сълза на гроздето наесен
аз имам леката ръка на Б. върху сърцето си
аз имам прах от стари книги по върха на пръстите
аз имам бавни дни и меки думи вечер

 

една година трупам търпеливо
аргумент след аргумент
срещу тъгата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Прозорец на север“, Цочо Бояджиев, Изд. ателие Аб, С., 2002 г.

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]