Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб - 20 години! | страницата на автора | нова българска поезия

 

Обратното на слънчогледа

 

Цочо Бояджиев

 

 

обратното на слънчогледа
дървото зад прозореца ми постепенно
обръща гръб на светлината

 

не го интересуват вече думите
заключени зад здравата ограда
на нощната ми лампа

 

изглежда със годините и то
подобно старците е проумяло
че истината за човека е във тъмното

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Прозорец на север“, Цочо Бояджиев, Изд. ателие Аб, С., 2002 г.

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]