Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб - 20 години! | страницата на автора | нова българска поезия

 

Огледало

 

Цочо Бояджиев

 

 

прилича
на следа от светъл сън преди разсъмване
на дъх от щир и лобода във дъното на двора
на стъпки на пиян щурец по моста над реката
на дюли наредени върху шкафа в кухнята
на дрехи хвърлени на стола до прозореца
на истина изречена без думи

 

прилича на любов
но е наопаки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. "Прозорец на север", Цочо Бояджиев, Изд. ателие Аб, С., 2002 г.

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]