Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб - 20 години! | страницата на автора | нова българска поезия

 

Поетическо изкуство

 

Цочо Бояджиев

 

 

Бакърените пламъци на есента
вместо смразяващата зима във душата ми.

 

Отчетливият звук на падащ лист,
докоснал прегорялата трева край пътя,
вместо убийствената глухота на думите й.

 

Метафора вместо стенание.

 

Благодаря, Поезийо!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 28. септември 2003 г.
Публикация в кн. „Пастир на думи“, Цочо Бояджиев, 2000 г.

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]