Радослав Чичев

поезия

Литературен клуб - 20 години! | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Homelessness

 

Радослав Чичев

 

    

   Имаш дом и поглед,
   врата, която да заключваш.
   Сигурност за вещите, грижа за прахта.
   Можеш да излизаш и да влизаш,
   оставяйки завивките да помнят сън.
   В тебеширени кръгове да се ограждаш,
   по стълби да се спускаш и да падаш.
   Огледала, които да променяш.
   Имаш целия шум.

    

   Не е трудно да се досетиш,
   ти си новият конквистадор.
   Устните ти са влажни.
   Жаждата за нова земя е неутолима.

    

   И все пак:
   невъзможният ти живот
   е възможен за някой друг.

    

    

    

    

    

    

    

   ---

    

   * Стихотворението е публикувано в новата
   поетична книга на Радослав Чичев
   "Сърцето на ловеца е лисица"
   (Изд. "Сонм", 2013)!

    

 

 

Електронна публикация на 09. септември 2013 г.
Публикация в кн. "Сърцето на ловеца е лисица", Радослав Чичев, Изд. "Сонм", С., 2013 г.
г1998-2018 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]