Десислава Желева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | азбучен каталог

 

ГГ

 

Десислава Желева

 

 

Ще ми се да пържа тиквички,
Докато той пише стихове във хола,
Опрял глава в едната си ръка,
А с другата -  хванал Шнайдер
И надвесил се над нашата тетрадка,
Да пренаписва Елиът, Кийтс
И даже Хайне,
Аз да влизам горда и да казвам:
,,Ела, направих ти вечеря``,
А той да се усмихва тихо и
Да казва:
,,Ела, да хапнем малко поезия,
Че тая вечер музата май ни намери...``
И да сядам на черния диван до него
Да изтривам римите от
Листите ни
И да се обичаме, пишейки поезия
Или да пишем поезия,
Обичайки се,
Няма значение.
Ще вечеряме утре, казва ми,  –
Литература и изстинали тиквички.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. април 2010 г.

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]