Десислава Желева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | азбучен каталог

 

АКО ме срещнеш случайно

 

Десислава Желева

 

 

Косата ти е много пораснала,
ми казваш.
Знам какво всъщност намекваш:
Виж колко много време е минало,
Откакто последно се гледахме,
Толкова много, че дори вече си липсваме.  

 

Не ми е пораснала косата, мене ако питаш.
Все така къса е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. април 2010 г.

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]