Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Опит за определение“

 

Посвещения на Е.

 

Илко Димитров

 

 

4.

 

Да споделиш доверието, че си роден
заради този
                        бездънен миг.
Да споделиш доверието,
че той е
               твоето продължение.

 

Любовта.

 

 

5.

 

След стъпките ми като ехо листата прошумяват
в разесенената предутрин.
Сред дъх на влажни клони се съединяват
предметите със светлината.

 

Има нещо по-неуловимо и от предчувствие
във този миг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

Публикация в кн. „Опит за определение“, Илко Димитров, Изд. „Български писател“, С., 1989 г.
Електронна публикация на 14. януари 2008 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]