Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Опит за определение“

 

Модел

 

Илко Димитров

 

 

Да станем   б  о  г  о  в  е  т  е!

 

През телата и душите ни минава пътя на звездите,
затуй от тази смес да грабнем шепа,
за да твориме линиите, които следват.
Средина между познаване и вик безумен -
да пренесем във бъдещите дни
начина за съществуването на мечтите.

 

Да станем   б  о  г  о  в  е  т  е!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

Публикация в кн. „Опит за определение“, Илко Димитров, Изд. „Български писател“, С., 1989 г.
Електронна публикация на 14. януари 2008 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]