Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Опит за определение“

 

Познаване

 

Илко Димитров

 

 

Светът израства в мен.
Подобно на изгряващ ден
                                                  в мъждивите и страстни
вълни на допира
                                      добива плът Реалността.
Пробягват сенки - в мрака сякаш призраци свистят.
Трепти като присвит клепач мъглата и някак мимоходом
                                                              хоризонта се отдръпва.
Без мен непроницаема,
чрез мен в един разумен ред се свързва Вечността.
И сякаш неизменно в светлина облян
(дори в съня обратно слънце свети)
човекът своя светлина излъчва,
различна и по ритъм, и по дъх.
Далеч сред себе си,
той е общото между небето и земята
и няма по-голяма мощ от взора му,
насочен в мисълта.

 

Съзнанието свои светове създава,
със собствени слова нещата назовава.
По-дълъг пътя е, когато по него тътрим своите тела,
неизмеримо кратък е, когато с него свършва любовта.

 

От страх обзети - дъхът на розата не ни пленява,
единствена наслада тя в каменната пустош ни дарява.
Замислени - не чуваме как времето лети -
с нарочна острота, когато чакаме - секундата звънти.

 

Светкавицата е зловещ предвестник и надежда.
Звезда, погасваща в нощта, нов жребий ни отрежда.
Съзнанието свои светове създава,
със собствени слова нещата назовава.

 

Несъвместими със човека и без него невъзможни
са всички
                                      блеснали или останали във сянка вещи
и скритите в божествения тайнствен ред явления.

 

Без нас родени те следват своя независим, безначален път,
към който се стремим, за да ги видим -
ала познаваме във тях това,
                                                  което сме.
Това, което сме - светът ни,
Чиято същност е стремеж.

 

 

 

 

 

върни се | продължи

Публикация в кн. „Опит за определение“, Илко Димитров, Изд. „Български писател“, С., 1989 г.
Електронна публикация на 14. януари 2008 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]