Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Опит за определение“

 

***

 

Илко Димитров

 

 

В тъмната, несъбудена още къща,
слънчев лъч - оранжев и прашен пада накриво върху стената -
сякаш лунна пътека.

 

Уязвима от най-лекия повей на вятъра, трептейки като
                                                                                                           птиче перо,
заплетено в клоните -

 

светлината потъва за миг и отново избликва
                                                                      с предишната яркост.

 

После с боязън, плавно, но някак вече решено,
угасва стената.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

Публикация в кн. „Опит за определение“, Илко Димитров, Изд. „Български писател“, С., 1989 г.
Електронна публикация на 14. януари 2008 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]