Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

15.

 

 

 

Може да се окаже, че другият свят – не-материалният, е по-близо,
отколкото изглежда, че е също толкова наличен,
колкото и другият,
че е под ръка, както под ръка е облегалката на стола или книгата,
която вземаш. Промени ли се актът на познаване,
начинът на схващане, разбирането за разбиране –
ще се промени и онова, което познаваме, обемът на познаваното,
характерът му. Защото сега познаваме единствено това, което
разумът иска да познае, убедени, че останалото от човека –
дух, сънища, предчувствия – не носи достоверна информация,
не дава картина, която може да се провери за достоверност.
Промени ли се сечивото, ще се промени и резултатът –
нали не можеш с мрежата за риба да пробиеш дупка, нито
къща да иззидаш. Промени ли се познаването ни,
не-вещественият свят ще се открие,
изведнъж ще се намери мястото му,
което всъщност е заемал винаги, но не сме го виждали,
не сме успявали да го съзрем.
Вгледаме ли се внимателно, ще започнем да го различаваме,
взрем ли се, ще започне да се прояснява и изпъква като даденост –
толкова осезателен, колкото и материалния, толкова настойчив.
И боговете и спасенията ще слязат отново между нас,
с всички начини и инструменти за спасяване, защото
светът ще е един и тук ще се избягва, и тук ще е отвъд,
и нито тук ще има, нито другото, защото ще са вече твърде стари
определенията ни, а ние вече – твърде цялостни.
Гърците изобретиха битието, разцепвайки така света на две –
това вече не работи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]