Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

20.

 

 

 

Познавам преди познаването, когато не познавам.
Познавам, когато нищо не правя, кух и празен, а само се оставям
познаваното да минава през мене и аз през познаваното,
само тогава, когато познаваното е живо,
истинско и равно на себе си,
а не някаква тромава реплика, изработена за удобство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]