Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

23.

 

 

 

Разумът стана по-несигурен, а чувствителността
по-обемна, завладява досегашни територии на разумното,
същевременно добивайки увереност, която липсваше преди.
Научи ли се да измерва чувствителността, да ѝ придава
достоверност, тъй както прави с разума,
човекът ще разбере от какво се е лишавал, залагайки
не на цялото си същество, а само на една от частите си.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]