Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

25.

 

 

 

Какво значи да си едно с това отвън? Да спреш да познаваш,
тогава си едно. Познаваш ли – затваряш се в познаването си,
хлопваш вратата на това отвън. Но защо трябва да си едно
с него? Защо е това настояване, толкова упорито настояване,
толкова дълговременно настояване, толкова
безрезултатно настояване? Звучи като спасение, но не е.
Като средство за безсмъртие, но не е. Като бягство,
като спасителна маневра, като палиатив, като трик,
като художествена измислица, метафизичен бунт?
Толкова дълговременно и безрезултатно настояване,
сякаш се губи част от пъзела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]