Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

26.

 

 

 

Познанието се качва по човека като по стълба.
Най-долу, най-ниско е възприятието на човека, опряно
на ръцете и краката му. След него познанието се качва
на главата на човека. След него е
пълното познание на човека – съзерцанието,
което стои някъде над главата на човека,
без определено място и без орган.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]