Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

27.

 

 

 

Едно познаваме,
когато сме решили, че сме заобиколени от реалност,
и че само онова,
което разумът доставя, е годно за приемане, тъй като минава
през опита и през необходимите проверки, а друго –
когато сме решили, че това около нас не е реалност, а игра
на вероятности и понеже е игра, само разумът не е достатъчен,
и дори ако е само той, ще е несъответен на ситуацията на игра.
Едно е да имаш структура и елементи, а друго –
неопределеност, желание за вероятност,
едно е да трябва да избираш, а друго – да допълваш.
Наистина, огромна е разликата, затова е важно
какво виждаме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]