Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

28.

 

 

 

Идеите само изглеждат като детска игра,
като лирическо отклонение, като отклонение
от правия път, само дават вид на нещо
толкова уязвимо, че не може да се докосва.
Идеите само изглеждат като неоправдано дълга пауза
преди финалния акорд, преди решителното
включване на целия оркестър. Само дават вид,
но всъщност такова е всичко онова, което
се опитва да стане осезаемо, по начина и с формите,
с които е било замислено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]