Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

29.

 

 

 

Познавам света, доколкото познавам себе си.
Но как да се позная като съм едно, не трябва ли
да има друго в мене, чрез което да стоя встрани
от себе си, за да се виждам, чрез което да се виждам?
Кое е това, какво е? Нещо, което прави видимо
стоящото отвън – ето, дъхаш върху стъклото
и ледът по него бавно се стопява.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]