Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

30.

 

 

 

Познавам себе си, мога да позная себе си,
но не това отвън, защото между мене и света съм аз
и не мога през себе си да се пресегна, за да усетя
непосредствено грапавините му. Но
и себе си не мога да позная, а се предполагам само –
не може образът сам себе си да види,
нуждае се от огледало, което да го отразява.
Кое е това, какво е? Нещо извън мене,
което прави видимо, стоящото насреща.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]