Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

31.

 

 

 

Ето, всеки вижда – съществуват два свята, между които
човекът е поставен, светът на вещите и невещественият свят –
и няма примирение. Срещал съм хора, които са щастливи
в единия свят само, неподозирайки за другия или пък съзнателно
лишавайки се от влиянията му, но повече са тези, които
се разкъсват между двата, опитвайки се да ги приближат
един към друг, прострени между тях като въже. Изкушен съм
да напиша, че всъщност двата свята са един, защото
невещественият свят е в мене, от който част съм, тъй както
и светът на вещите, от който част отново аз съм, или да напиша,
че световете са три, защото има трето, което схваща
наличието на останалите два, или да напиша, че няма светове,
а само пулсации на енергия, които правят видими,
сетне – невидими и видими отново след това, различни
по цвят и по контури форми, но не е ли все едно!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]