Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

36.

 

 

 

Споделяме знанието и то ни споделя, и никой
не може от него да обособи отделна част, която
самостоятелно да съществува. И тъй като е ничие,
всичко онова, което правим в него, което
се силим да направим, е също ничие, а в нас остава само
някаква илюзия за лично притежание –
една твърде неудачна намеса на тялото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]