Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

37.

 

 

 

Вече се стопява разликата между знание и вяра.
Знанието става все по-чувствено, все по-агресивно се осланя
на въображението и на интуицията, постепенно загубвайки
инстинкта за разумност. Приемането на доверие на изблиците
и преображенията на все по-невероятната реалност е вече
необходимо условие за знанието, а не недопустимо поведение.
Така, знанието обезоръжава вярата, лишава я
от основание и смисъл да съществува независимо,
превръщайки я в едно от своите най-надеждни сечива.
Вярата вече не е съкратено знание, а знание,
доведено до радост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]