Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

38.

 

 

 

Гърците се усъмниха едновременно
в разума и възприятията като годни
средства за познаване, но само възприятията
продължават да стоят в позата на усъмнени,
сякаш разумът не е на човек, а на нещо друго,
съвсем различно. Невероятно е
как се появяват, как стават факт
и как изтляват идеите, сякаш
никога не ги е имало. Как взема връх една,
а противоположната и` остава в ъгъла, напълно затъмнена,
затисната от други, като нея затъмнени идеи,
ставайки на свой ред връх,
във времето, когато предишната се затъмнява.
Сега е ред отново на разума да се отдръпне.
Всичко това си ти!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]