Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

МОЖЕШ ЛИ ГО

 

 

 

*

 

 

 

Какъв е проблемът?
Какъв е нерешимият проблем?
Какъв е нерешимият проблем на човека?
Какъв е нерешимият проблем на болния от рак?
Какъв е нерешимият проблем на човека с таке?
Какъв е нерешимият проблем на човека?
Какъв е нерешимият проблем?
Какъв е проблемът?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]