Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

4.

 

 

 

Когато гледаш с външните си очи – тогава идва различаването,
разделянето на едното на две. Едното продължава да е едно,
едното същество, което ходи и което мисли,
но разумът ти, опрян на сетивата, вижда материалното
и го отделя от това, което не може да измери, да оцени
с наличните си средства за измерване на измеримо. Неизмерено,
но неопровержимо, не-материалното остава да стои
някъде встрани, без място някак. Някак не на място, като въпрос
без отговор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]