Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

*

 

 

 

Познавах проститутки и убийци,
бях близък с някои проститутки и убийци,
както могат да са близки само наистина самотните,
които искат да споделят единствено мълчанието си.
Бивахме известно време заедно самотни,
а сетне сами поемахме по пътя си – те по своя, аз по своя,
и никой не искаше на чуждия да стъпи,
нито някой друг по неговия да върви.
Не съм бил никога така самотен с хора на закона, с хора на духа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]