Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

*

 

 

 

Кога беше това, бяхме на поредния купон
в дома на някакъв тежкар
и бяхме много пияни и много голи вече върху мърлявия под
в една от стаите,
а в средата на стаята, помня, зърнах стопанина на този дом,
стои и пуши, и стои и пуши, и не обелва дума, гледайки през нас,
като че ни няма. Беше странно,
как успяваше така да гледа?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]