Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

*

 

 

 

Както изгледът не е, така и думите не са това,
което е преди тях. Отвътре се виждам
млад и възторжен, а отвън изглеждам стар и нервен,
така и думите, които идват, за да изразят
нещо цялостно и силно, с пулсиращи цветове
и плътни тонове, се появяват вън
като някакво унило отражение, вял отглас,
като бледо копие на онова, което изразяват.

 

И се питаме после – наистина ли е това светът,
вярно ли е това, което виждат очите ни!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]