Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

*

 

 

 

Диктатът на общото пространство, в което
интимността на преживяването е сменена
от треската на моментното споделяне, а осмислянето –
от внезапно хрумване, което не стъписва, а се вписва.
Това ли е бъдещото писане на поезия –
някой нещо добавя или премахва върху една
виртуална стена, която никъде не започва
и никъде не свършва, както и това,
което се прави върху нея, и правещите го.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]