Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

*

 

 

 

Колективният ум вече не може да се изразява
с наличните му средства, езиците са твърде бедни,
а употребата им – тромава за променящото се в движение
взаимно мислене. Идва ред на друго
средство за изразяване, което не преработва вътрешността,
а направо я представя за непосредствено споделяне.
Езикът се отдръпва, сляга в основите си, доближавайки
изходната точка, след която са само
мисълта и чувствата, неоформени от понятията
и толкова различни от тях. Когато
нямаш време да споделяш мисълта си,
да търсиш подходящи средства за изразяване
е просто лукс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]