Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

*

 

 

 

Едно е смисълът, а друго - думите,
усещането за лице не е лицето, нито
отношението ми с човека срещу мен е отношението ми към него –
условността на социалния обмен подменя
съдържанията на човека, сякаш това,
което се намира вътре, не е за показ, най-малкото – в момента.
Истинното не е възможно, а възможното не е истинно –
една определено неподходяща ситуация за този,
който няма време. Но това не е призив за естественост,
а зов за непосредственост, нетърпение да видя
един бегач, а не щафета, която си предава палката,
внимавайки в моментите на препредаване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]