Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

*

 

 

 

Ти ми казваш – не ме занимавай с общи въпроси!
А ти защо ме занимаваш с частни въпроси?
Аз те занимавам с човека, а ти ме занимаваш с корема му.
Все пак има нещо общо помежду ни –
аз не виждам конкретния човек
и така произвеждам изолацията си,
ти мислиш само за корема и така произвеждаш глада си.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]