Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

*

 

 

 

Когато си разхвърлян безразборно върху битието си
и когато битието не само се разпада изпод тебе,
а направо се разгражда, защото вече не е изградено от частици,
за да стъпваш върху тях, а от вълни и вероятности,
които предполагаш само, че ги има,
та – когато нито ти си твърдост, нито стъпваш върху твърдост –
как се справяш?
Защото изглеждаш напълно уязвим от тази сякаш прекомерна
текливост на света, където
единствената неподвижност си самият ти,
една несполучлива неподвижност,
лишена от специално място.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]