Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

*

 

 

 

Вятърът няма да свърши работа, ако не е в платната,
ако е в във водата, вятърът може да обърне лодката.
Водата няма да свърши работа, ако не е хваната в язовира,
ако е отприщена върху земята, водата може да наводни къщите.
Екстазът няма да свърши работа, ако не е в главата,
ако е в сърцето или в краката, екстазът може да убие човека.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]