Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

8.

 

 

 

Досега всяка предишна невъзможност е минала през човека.
Или през главата, или през сърцето,
или през будно състояние, или през съня,
или през хладно пресмятане, или през внезапно осеняване,
или през опита, или извън опита, но винаги през човека.
Значи, всичко това е постижимо,
цялата тази невъзможност сега е постижима!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]