Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

9.

 

 

 

Признавам, странно е нетърпението, което ме владее
години вече – да видя с очите си как човекът сваля
фокуса от своя разум, за да различи духа си,
но факт е, че това ме занимава с едно растящо
усещане за актуалност – ето, в моя живот,
пред очите ми ще се изправи тази неточност, това сякаш
съзнателно странене от цялостност, и човекът ще встъпи
във владение на полагащите му се части от реалността, от които
се лишава сам, залагайки само на едно от сечивата си – на разума.
Защото добива все по-голяма плътност чувството за пропуск,
което човек изпитва, гледайки как естеството се разплисква
отвъд матрицата, през очертанията й.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]