Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Трите кошници“

 

Шест

 

Илко Димитров

 

 

               Само стремежът остава.
Неуязвимо е единствено безличното усилие,
което не търси светлина, но се стреми към нея,
не чака плодовете на пределните си напъни,
но се освобождава от товара,
за да се пресъздаде наново.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

Публикация в кн. „Трите кошници“, Илко Димитров, Изд. „Лодос“, С., 2000 г.
Електронна публикация на 29. септември 2007 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]