Цветанка Еленков

проза, поезия, преводи

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

ОПЕЛО ПО ПИТАГОР

 

Цветанка Еленкова

 

Вървя по гвоздеите на писмената
дъските им от музика и слово
от музиката тръгвам
между стъпките, която е навсякъде
във всичко
в диплите
отделящи олтара от света словата
на някой си отец за неговите си слова
и в триолата на 3 числото
приковано по средата с нота
с това нащърбено 1 рибарска кука
нанизана отровна стръв
раздор във 0-та във ризата в езика
съсече ме на 2 студът
когато боса в езерото на езотеричното нагазих
и паметта се набразди навръх
горе долу ляво
дясно
навсякъде 1 и също
1-то е й нос понякога, а
профилът ми в огледалото е 3 Аристотел ами
ябълката да не я забравя
другата й бледата страна
обръщам се и става 8 по средата
този пояс подбел пак
спиране на кашлянето на смущението
от истината, че половината на 8 е и 3
с ченгела си 1 - половината на половината
на това, що е на небето горе и
що е на земята долу, и що е във водите
под земята

пета книга Мойсеева подир четвъртата Числа -
умирането на 1 и внасянето му за опело
във храма
Оста е дъската оста
усуква се димът от кандилото
наклонената ос летвата на света
в разпнатата 0 /Бог е винаги разпнат/…
набъбва дървото семето люспата
търсейки своята пръст
някакъв филиз все се проплъзва вкоренявайки
9 отведнъж
краката към главата болката и раждането
4 отворите раните сетивата
1 и… поемаме въздух
1 и… изпускаме
7

 

 

 

Електронна публикация на 09. май 2006 г.
Публикация в кн. „Амфиполис на деветте пътя“, изд. „Нов Златорог“, 1999
г1998-2016 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]