Цветанка Еленков

проза, поезия, преводи

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

КОЛКО ВЕЧНОСТ В КАМЪКА

 

Цветанка Еленкова

 

Едно по едно изкачвах стъпалата
и бърках почернелите лишеи със змии
изпълзяли от плочите където
земята беше подкопана
После камъка и кръста гледах
лишеите черни пръст под ноктите ми
беше изкривен обрасъл целия
от дълго преливане
Прегърнах го камъка бях чувала
че когато се срещнат пръстите ти
в мига щом почне музика
и надигнеш глава
виждаш себе си така неподвижна
дето свещи те кълват тези клюнове
по дланите
собствената ти смърт

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 09. май 2006 г.
Публикация в кн. „Амфиполис на деветте пътя“, изд. „Нов Златорог“, 1999
г1998-2016 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]