Цветанка Еленков

проза, поезия, преводи

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

НЯКАКВО ИЗПЛЪЗВАНЕ Е БОГ

 

Цветанка Еленкова

 

Коша върху гърдите е който ни пази
черешата от кръв внезапно стисната
между пръстите на най-капризното дете
което си играе
не с играчките си
А с въжета намотани около шията
лодката по-долу заседнала
плитчините на гърдите
и увяхналите водорасли
в нишите на скали
да влизаме пишките си да мерим
пластовете числата имат ли нещо общо
Така сравнявахме годините отгоре надолу
Does it matter how long
the rock soaks in the water:
колко време дълбаят раните
останали без въздух
между дървета и животински кости
Да възседнеш такива дървета
да ги изправиш
наколни къщи, а не свещи
и прахан между кокалчетата
оптностите на детството
отдавна догарящи
предавани запалвани един от друг
като Великденска свещ
като небе, което се разтваря
след буря или срещу Свети Дух и
всичките звезди изпадат...
мечтите ни мечтите ни на меч -
хоругви
понеже се събираха
единствено през пътя до параклиса

 

 

 

Електронна публикация на 09. май 2006 г.
Публикация в кн. „Амфиполис на деветте пътя“, изд. „Нов Златорог“, 1999
г1998-2016 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]