Емилиян Николов

репортажи

Литературен клуб | страницата на автора | каталог

 

ПОМИСЛИХМЕ ЗА ПЕРИОДА

 

Емилиян Николов

 

          На 27 и 28 май в НБУ се проведе конференция на тема "Да мислим периода. Проблеми на литературната периодизация през XIX и XX век". В уводните си думи Михаил Неделчев обясни, че тази конференция е своеобразно продължение на миналогодишната "Литературата в края на краищата", като този път организатор е Боян Манчев. Неделчев също така открои основният знаменател, под който бяха повечето доклади - невъзможността да се периодизира литературата.
          Първи доклад чете Николай Аретов от БАН с тема "Въобразено и обусловено в типологиите, през които се мисли българската литература от XIX в." Аретов отбеляза, че в днешните литературни истории се акцентира повече върху лица и събития. Вторият доклад беше на Борис Ангелов от ПУ - "Персоналните периодизации". Казано най-просто, стана дума за автобиографиите на Славейков, Вазов. Интересен факт е например "изтриването" на войните и Освобождението от автобиографиите. След този текст Боян Манчев подхвана дискусия за феноменизирането на Тончо Жечев от медиите. Михаил Неделчев изказа мнение, че дори заглавието на най-известната му книга "Българският Великден" поради самата си членна форма иска да открои този български Великден, за който разказва Т. Жечев, като единствено възможния. Биляна Курташева също се изказа по проблема. Според нея липсата на авторитети в глобалното общество прави валидни такива авторитети от 60-те и 70-те години като Тончо Жечев, Йордан Радичков и др. Последва докладът на Йордан Ефтимов "Fin de siecle". Ето какво запомних на слух от него: Съвременното литературознание събира кризите, така както Набоков събира и класифицира пеперуди, само че литературознанието не ги класифицира. Това всъщност е мисъл на някакъв румънец Михайлеско от университета в Орегон, САЩ. Също умна мисъл ми се стори, че съвременното литературознание е литературознание на бележките под линия, заглавието винаги се пояснява с подзаглавие под линия. Понятието "след", "post" е единственият начин хуманитариста да избяга от епохата на упадъка. Последният доклад преди почивката беше този на Михаил Неделчев - "Как периодите поместват литературно-историческите сюжети". За съжаление в тази първа част на конференцията публиката беше твърде малко - освен самите докладчици присъстваха само студентите Лора Шумкова от НБУ, Васил Б. Видински (ВБВ) и полиглотът Еньо Стоянов, моя милост.
          В почивката имаше коктейл, даден от организаторите, в който за разлика от коктейлите в някои други университети бяха почерпени със сок, кафе и сладки всички участници и посетители на конференцията, а присламчили се само за почерпката нямаше. След отдъха се придвижихме обратно до 131 зала, а там ни очакваше изненада: Беше дошъл Дарин Тенев с прилежащите към него фенки, всички от СУ. Все пак жалко, че толкова малко студенти от НБУ дойдоха на тази конференция.
          Втората част на конференцията за този ден се състоеше само от два доклада, но за сметка на това дълги. Александър Кьосев от СУ се представи с текст с показателното заглавие "Да мислим без периоди", а Боян Манчев от НБУ - с "Периодът като симптом, или да мислим немислимото". Няма да се спирам подробно на тези доклади, тъй като при слуховото им възприемане е възможно да не съм докрай изчерпателен. Все пак бих отбелязал, че Александър Кьосев се увлече да разказва за някакъв канадски проект с канадски темпорални възли, а Боян Манчев започна от значението на думата период в старогръцкия език (ходене около), идеята за цикличност, цезора, възел, участък, разпределителна кутия... Зададе и някои въпроси като например какъв е признакът, чрез който се артикулират периодите, как можем да мислим периода не като хомогенна последователност, а като симптом на констативни разриви.
          Така завърши първият ден на конференцията.
          Утре предстоеше следното: Димитър Камбуров - "Срещу периода", Биляна Курташева - "Период и антология", Ангел Ангелов (НБУ) - "Краят на периода на изкуството и "съвременното движение", Балаш Тренчени, Благовест Златанов - "История и дистанция", както и кръгла маса на тема "Да мислим периода".

 

Следва продължение,
от ВБВ в "ЛВ".

 

Докладите на Ал. Кьосев и М. Неделчев ще бъдат публикувани в следващия брой на "ЛВ".

 

 

Дискусия за конференцията във форума на "Литературен клуб"

 

 

Електронна публикация на 29. май 2002 г.

г1998-2002 г. Литературен клуб. Всички права запазени!