Стефани Гончарова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

обратна захапка

 

Стефани Гончарова

 

 

 

да се впия
по-плътно
от писмо в бутилка
на което пише
че утре е днес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

 

Електронна публикация на 06. юли 2016 г.

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]