Екатерина Григорова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Екатерина Григорова

 

 

Стена от птици навред в очите.
Пих вода от морето - Вдишвах огън.
Сърцата на моето дете са безброй.
Тя все бяга, все намира доброта.
Какво да дам, за да станем близки
като листата на розата?
Да не ни изскубне ничия ръка с едно
Обича ме, Не ме обича.

 

 

 

07/ 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 21. юли 2009 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]