Екатерина Григорова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

 

Екатерина Григорова

 

 

 

 

 

Имам те от песента, която веднъж изпя.
Танцуваше в колата, мяташе се
като че ли си на петнайсет.
Да му се не види – беше точно така
и в оная минута бях твоя майка –
почитателка с разбито сърце.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 12. юни 2010 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]